Social Network

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

VISI:

Menjadi pusat kajian dan pendidikan yang unggul dalam pengembangan masyarakat islam berbasis multikulturalisme dan kearifan lokal.

MISI :

  1. Mengembangkan Pendidikan dan pengajaran dibidang pengembangan masyarakat islam berbasis kearifan lokal.
  2. Mengembangkan penelitian dibidang pengembangan masyarakat islam
  3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pengembangan masyarakat islam.

TUJUAN:

  1. Mendidik Tenaga Ahli yang Mampu Memahami Ilmu di Bidang Pengembangan Masyarakat Islam.
  2. Mendidik Tenaga Ahli yang Mampu memahami dan Melaksanakan Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat secara Profesional.
  3. Mendidik Tenaga Ahli yang Mampu Memahami, Mendalami dan Menjadi Pekerja Sosial yang Islami dan Profesional.

PROFIL LULUSAN :

  1. Tenaga Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. Peneliti Bidang Pengembangan Masyarakat.
  3. Penyuluh Agama Berbasis Pemberdayaan.
  4. Pendamping Desa / Manajer Badan Usaha Milik Desa

Daftar Dosen Tetap Program Studi

Daftar Dosen Tetap dapat dilihat pada link ini

Video Profile